Cennik

Cennik na rok 2024
  1. Jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 200,00 zł wpłacana podczas zapisu dziecka do Żłobka. Opłata ta pokrywa ubezpieczenie całoroczne dziecka oraz wyposażenie w materiały dydaktyczne.
  2. Opłata stała za opiekę sprawowaną nad dzieckiem zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
  3. Opłata za wyżywienie dziecka w wysokości 15 zł dziennie.
Opłaty te należy dokonywać na konto bankowe Żłobka (mBank):
77 1140 2004 0000 3002 7503 8403
Żłobek otrzymuje dofinansowanie z Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój dla dzieci zameldowanych w gminie Goczałkowice-Zdrój.