Program „MALUCH+” 2021

Nazwa programu: „Program MALUCH+ 2021”

Nazwa zadania: dofinansowanie miejsc opieki w żłobku. Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Wartość dofinansowania: 24960 PLN

Całkowita wartość zadania: 24960 PLN

Opis projektu: Dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację w roku 2021 zadania, z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 obejmującego: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.